Bidprentjes

Een bidprentje (gedachtenis prentje of doodsprentje) is een klein prentje dat binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan een overlijden wordt uitgegeven. Op het prentje wordt de naam, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. Het gebruik van een bidprentje komt bijna uitsluitend voor onder katholieken. Waar in het verleden meestal een heilige werd afgebeeld in zwart-wit maar soms ook in kleur, wordt nu ook vaak een kruis of de overledene zelf afgebeeld.
Bidprentjes zijn dan ook een goede vertrekbasis bij het opstellen van een stamboom, maar de informatie moet met enige omzichtigheid gebruikt worden omdat er nogal eens onnauwkeurigheden (bv. in de naam van een persoon) voorkomen.
Mocht u bidprentjes hebben, dan houd ik mij van harte aanbevolen voor een digitale afdruk daarvan.
Het staat u vrij de hieronder genoemde bidprentjes, voor zover niet voor commerciële doeleinden bestemd, te downloaden.
Gooi a.u.b. nooit prentjes weg, maar overhandig ze dan liever aan bijvoorbeeld een Heemkundekring of Archiefdienst bij u in de buurt.
Voor de afbeeldingen van de bidprentjes , behorend tot een van de publicaties op deze site klikt u hier (de datum achter de naam van de overledene is zijn/haar geboortedatum).

Voor het overzicht van overige in mijn bezit zijnde bidprentjes klikt u hier.

Het Nederlands Bidprentjes Archief heeft een grote verzameling bidprentjes op de site staan. Zeker de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen.