Home

Piet van der WeegenWelkom op de site

van

Piet van der Weegen

Naast wielrennen (actief en passief) en tuinieren, houd ik me sinds 1989 – vooral in de wintermaanden – bezig met stamboomonderzoek. Op deze site treft u informatie aan over de families Van der Weegen/Wegen en Van Tilburg (van vaderszijde),  Teunisse en Jongeneelen (van moederskant) en Mostertman (van Trudie’s kant).
Door publicatie van mijn gegevens via internet hoop ik genealogische informatie uit te wisselen met andere stamboomonderzoekers en familieleden.
Als u nadere informatie aan mij wil geven of aansluiting vindt bij een van de familietakken, stuur dan a.u.b. een berichtje.
Het staat u vrij de gegevens van deze site voor persoonlijk gebruik of informatieve doeleinden te kopiëren. Gegevens zoals gepubliceerd op deze site mogen onder geen beding worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden.
Wet Bescherming Persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn de gegevens van na 1920 gefilterd. Bent u desalniettemin van mening dat (een deel van) uw gegevens ten onrechte in dit overzicht zijn opgenomen, laat mij dat dan s.v.p. weten. De gegevens worden dan zo spoedig mogelijk verwijderd.
Piet van der Weegen