Genealogie Van der Wegen

Inleiding
De familie van der Weegen/Wegen in onderstaande publicatie is afkomstig uit West-Brabant. De stamboom gaat terug tot begin 1600. Voor zover nu bekend, zijn de oudste voorouders Dierick Pauwels en Neelken Jans. Nader onderzoek heeft aangetoond dat nagenoeg alle van der Weegen’s” en “van der Wegen’s” in West-Brabant vanaf hier een familierelatie hebben. Vermoedelijk was Dierick landbouwer onder Moerstraten en is hij ook enige jaren burgemeester van Moerstraten geweest. Nader onderzoek zal dit nog moeten bevestigen.
Herkomst familienaam
In het begin van de 17e eeuw was het gebruik van achternamen nog zeldzaam. De kinderen kregen de van de vader afgeleide (achter)naam mee, de zogeheten patronymica.
Eind 17e eeuw verschijnt voor het eerst de naam “van der Wegen” in de officiële stukken. De naam “van der Wegen” is – naar ik veronderstel – een zogenaamde adresnaam.*
In sommige bronnen wordt de naam ook als “van der Weghen” geschreven.
Later is als gevolg van verschrijvingen door enkele ambtenaren van de burgerlijke stand en/of door analfabetisme in de familie de naam “van der Weegen” ontstaan.
Voor de duidelijkheid heb ik ook de eerste generaties als “van der Wegen” aangeduid, hoewel dit feitelijk niet juist is.
* Zeer vele familienamen zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijbehorend land in eigendom of pacht had (adresnamen). Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde; straatnummers waren immers nog niet ingevoerd! Adresnamen gaan voornamelijk terug op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten en wegen.
Bron: Meertens in Stituut.

Woongebied

West-Brabant_1739

West-Brabant rond 1700. Gedeelte van de kaart van Isaac Tirion, uitgegeven in 1739 in Amsterdam

De eerste generaties woonden in de omgeving van Wouw, Kruisland, Holderberg, Moerstraten, Heerle en op verdere locaties in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom. Jongere generaties verspreidden zich vooral richting Bergen op Zoom, Steenbergen, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord en Roosendaal.
Vandaag de dag is de familie over het gehele land te vinden. Enkelen zijn geëmigreerd.

Generatie I t.e.m. VIII
Generatie IX en X
Generatie XI e.v.